Bezpłatne porady psychologów i terapeutów w Poradni Rodzinnej

W Poradni Rodzinnej działającej przy Urzędzie Miasta funkcjonuje nowy harmonogram przyjęć dla mieszkańców Ełku na rok 2016. Poradnia zlokalizowana jest w kamienicy przy ul. Małeckich 3 (lok. 32). Porady udzielane są bezpłatnie.

Celem Poradni Rodzinnej jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Ełku w zakresie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego.

W poradni świadczona jest fachowa, nieodpłatna pomoc w formie:

 • poradnictwa psychologicznego dla młodzieży i ich rodziców,
 • poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych w zakresie poradnictwa rodzinnego i małżeńskiego,
 • konsultacji psychiatrycznych dla dzieci,
 • grup dla kobiet współuzależnionych,
 • grup DDA (dorosłe dzieci alkoholików),
 • poradnictwa prawnego,
 • konsultacji dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin,
 • indywidualnych konsultacji socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i ich rodziców,
 • indywidualnych konsultacji motywacyjno- edukacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Poradnia finansowana jest ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Nowy harmonogram pracy poradni:

Punkt konsultacyjny dla dzieci, młodzieży i ich rodziców

Poniedziałek

 • 9:00 – 13:00, psycholog Beata Krakowiak (konsultacje psychologiczne dla młodzieży i ich rodziców),
 • 15:00 – 17:00,  radca prawny Łukasz Pachucki (udzielanie porad prawnych).

Wtorek

 • 8:00 – 14:00, instruktor terapii uzależnień Bogumiła Żukowska (indywidualne konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych),
 • 13:15 – 15:15, socjoterapeuta Lila Harasim (indywidualne konsultacje socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży),
 • 14:30 – 18:30, psycholog Beata Krakowiak (konsultacje psychologiczne dla młodzieży i ich rodziców),
 • 15:00 – 19:00, specjalista psychoterapii uzależnień Jan Wielgat (terapia grupowa oraz konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych).

Środa

 • 13:15 – 15:15, socjoterapeuta Lila Harasim (indywidualne konsultacje socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży),
 • 15:00 – 17:00, specjalista psychoterapii uzależnień Jan Wielgat (terapia grupowa oraz konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych),
 • 15:15 – 17:15, socjoterapeuta Lila Harasim (grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych),
 • 16:30 – 19:30, pedagog Zenobia Barwicka (indywidualne konsultacje dla dzieci, młodzieży i ich rodziców).

Czwartek

 • 11:00 – 15:00 trener PTP Maria Karczewska – Kott (konsultacje dla rodzin z problemem alkoholowym),
 • 13:00 – 15:00. pedagog Zenobia Barwicka (indywidualne konsultacje dla dzieci, młodzieży i ich rodziców),
 • 13:15 – 15:15, socjoterapeuta Lila Harasim (grupa wsparcia dla młodzieży z rodzin
  z problemem alkoholowym),
 • 17:00 – 19:00, trener PTP Maria Karczewska – Kott (grupa wsparcia DDA – grupa rozwojowa),

Piątek

 • 11:30 – 15:30, psycholog Beata Krakowiak (konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych – w zakresie poradnictwa rodzinnego i małżeńskiego),
 • 13:15 – 15:15, socjoterapeuta Lila Harasim (indywidualne konsultacje socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży),
 • 14:00 – 16:00, trener PTP Maria Karczewska – Kott (konsultacje dla rodzin z problemem alkoholowym,
 • 15:00 – 17:00, radca prawny Łukasz Pachucki (udzielanie porad prawnych),
 • 16:00 – 18:00, trener PTP Maria Karczewska Kott (grupa wsparcia DDA – grupa wstępna).

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin

Poniedziałek

 • 17:00 – 20:00, terapeuta ds. uzależnień (pełnienie dyżurów terapeutycznych
  w zakresie uzależnienia od narkotyków).

Środa

 • 12:00 – 15:00, terapeuta ds. uzależnień (pełnienie dyżurów terapeutycznych
  w zakresie uzależnienia od narkotyków).

Piątek

 • 17:00 – 20:00, terapeuta ds. uzależnień (pełnienie dyżurów terapeutycznych
  w zakresie uzależnienia od narkotyków).

Poradnia Rodzinna zlokalizowana jest w kamienicy przy ul. Małeckich 3, IV piętro (lok. 32).

Tel. 87 73-26-111, kontakt telefoniczny w godzinach pracy poradni.

Więcej na: www.ps.miasto.elk.pl