Akademia Relaksu Aktywnego zakończona

Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet SIGNORA dziękuje wszystkim Paniom które w roku bieżącym brały czynny udział w ćwiczeniach organizowanych dla potrzeb projektu AKADEMIA RELAKSU AKTYWNEGO dofinansowanego ze środków budżetu miasta Ełku.

 Zdjęcia z ostatnich zajęć pod nazwą „ PORANNY ROZRUCH” prowadzonych przez Panią  Iwonę Bielecką.