Obchody Dnia Flagi i rocznicy Konstytucji 3 maja

2-3.05. W dniu 3 maja 1791 r. Sejm Wielki zwany również Czteroletnim uchwalił Konstytucję 3 Maja. Oficjalnie nosiła ona nazwę Ustawy Rządowej. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (Konstytucja USA z 1787 r.) nowoczesną, spisaną ustawą zasadniczą. Jej twórcami byli m.in. król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Likwidowała wady ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dając szansę na zbudowanie nowoczesnego i silnego państwa, mogącego oprzeć się zaborczej polityce państw ościennych. Niestety została obalona w wyniku zdrady targowiczan i przegranej wojny z Rosją w 1792 r. (więcej…)

„Calineczka” z muzyką na żywo

17.04. Utrzymana w konwencji Andersena wzruszająca opowieść prostej kobiety i małej dziewczynki: dwóch bohaterek patrzących na świat „różnymi oczyma”. Dźwięki płynące z fortepianu w jakiś niepojęty sposób łączą te dwie postaci. Ten artystyczny eksperyment ma na celu przybliżyć twórczość H. Ch. Andersena jako refleksję nad niejednoznacznością otaczającego nas świata, w którym przegląda się nasza rzeczywistość. (więcej…)